Kategorija: Ataskaitos

2015-ŲJŲ SEIMO PAVASARIO DARBAI

Seimo VI pavasario sesijos metu daug dėmesio skirta nacionalinio saugumo, krašto apsaugos, so­cia­li­niams ir darbo santykių klausimams, vie­šų­jų fi­nan­sų draus­mės už­ti­kri­ni­mui, ko­vai su še­šė­li­ne eko­no­mi­ka, […]