Seimo nario K. Bartkevičiaus pranešimas. Seimo IV (pavasario) sesijoje dėmesys tiesioginių merų rinkimų, žemės įsigijimo saugiklių, pasirengimo įsivesti eurą klausimams.

Seimas baigė kovo 10 d. prasidėjusią eilinę Seimo IV (sesiją) sesiją. Jos metu parlamentarai susirinko į 51 plenarinį posėdį, kuriuose priėmė daugiau kaip 300 teisės aktų. Ši sesija buvo pratęsta iki liepos 17 d., nes liepos 12 d. buvo surengtas iškilmingas Seimo posėdis, kuriame antrajai kadencijai prisiekė Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Sesijoje buvo išklausytas šalies vadovės metinis pranešimas, Vyriausybės metinė veiklos ataskaita.

Šioje sesijoje antrajai kadencijai prisiekė Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Seimas pritarė šalies vadovės teikiamai Algirdo Butkevičiaus kandidatūrai į Ministro Pirmininko pareigas. Parlamentarai taip pat pritarė Jono Vytauto Žuko skyrimui Lietuvos kariuomenės vadu, Vytenio Povilo Andriukaičio kandidatūros siūlymui į Europos Komisijos narius, Konstitucinio Teismo pirmininku paskyrė Dainių Žalimą.

Pasak parlamentaro, tarp svarbiausių Seimo darbų – reglamentuotos sumažintų valstybinių socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) kompensavimo sąlygos, nustatyta pasirengimo įsivesti eurą, litų keitimo į eurus, litais išreikštos vertės perskaičiavimo į eurais išreikštą vertę Lietuvoje įvedus eurą ir litų išėmimo iš apyvartos tvarka. Seimas įteisino tiesioginius mero rinkimus, padidino finansavimą krašto apsaugai. Siekiant išvengti piktnaudžiavimų ir apsaugoti žemės ūkio paskirties žemę daugelį metų dirbančių ūkininkų, žemės ūkio bendrovių ir kooperatyvų interesus, parlamentas įtvirtino papildomus apribojimus (saugiklius) įsigyjant žemės ūkio paskirties žemę.

Pavasario sesijoje parlamentas priėmė svarbius ir visuomenei aktualius finansų ir ekonomikos politikos klausimus. Seimas sugriežtino kreditų unijų veiklą, suteikė valstybės garantiją Šiaurės investicijų bankui dėl akcinei bendrovei „Klaipėdos nafta“ teikiamos paskolos investicijų projektui „Suskystintų gamtinių dujų terminalas“ finansuoti, priėmė Investicijų įstatymo pataisas, kuriomis siekiama sudaryti sąlygas pritraukti gamybos ir paslaugų investicijų projektus į regionus ir sukurti ten naujų darbo vietų. Akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų nuo 2015 m. galės įsigyti daugiau žemdirbių. Jų galės įsigyti ir kiaulių, paukščių, bičių bei grybų augintojai. Priimtais Laisvųjų ekonominių zonų (LEZ) pagrindų įstatymo pakeitimais tikimasi sukurti patrauklesnes verslo sąlygas LEZ, todėl numatyta neatlygintino naudojimosi (panaudos) statiniais ir infrastruktūros objektais galimybė. Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatymu įdiegiamas centralizuoto valstybės nekilnojamojo turto valdymo modelis, pagrįstas laipsnišku valstybės nekilnojamojo turto nuomos principo įgyvendinimu, įtvirtinama centralizuota valstybės nekilnojamojo turto perdavimo nuosavybėn sistema, sudaromos sąlygos sukurti valstybės nekilnojamojo turto valdymo kontrolės sistemą.

Socialinės apsaugos ir darbo srityje Seimas reglamentavo kompensavimo tvarką senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų gavėjams, kuriems pensijos buvo sumažintos 2010–2011 metais. Senatvės ir netekto darbingumo pensijų kompensavimas prasidės jau šių metų ketvirtąjį ketvirtį.

Seimas pavasario sesijoje priėmė svarbius aplinkos apsaugos klausimus. Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo pataisomis reglamentavo privalomo užstato už vienkartines pakuotes sistemos Lietuvoje įdiegimą bei nustatė pagrindinius reikalavimus jos funkcionavimui. Nuo 2015 m. Seimas nuo 10 iki 20 proc. padidino mokesčio, gaunamo už valstybinius gamtos išteklius, dalį, skiriamą į savivaldybės, kurios teritorijoje išgaunami gamtos ištekliai, biudžetą, atitinkamai sumažindamas įskaitymus į valstybės biudžetą.

Sveikatos srityje Seimas patvirtino Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programą, kurios strateginis tikslas – pasiekti, kad 2025 m. šalies gyventojai būtų sveikesni ir gyventų ilgiau, pagerėtų gyventojų sveikata ir sumažėtų sveikatos netolygumai. Nutarta įsteigti valstybinį mokslinių tyrimų institutą – Nacionalinį vėžio institutą. Į jo sudėtį nutarta įtraukti ir kliniką. Be to, uždrausta nuo 2014 m. lapkričio 1 d. parduoti, nupirkti ar kitaip perduoti energinius gėrimus jaunesniems kaip 18 metų asmenims.

Seimo priimtomis Darbo kodekso pataisomis mažinama administracinė našta darbdaviams: atsisakoma darbo sutarčių registravimo žurnalų, darbuotojo tapatybę patvirtinančio dokumento, privalomo Vyriausybės nustatytos pavyzdinės darbo sutarties formos ir pavyzdinės darbo laiko apskaitos žiniaraščių formos taikymo, paliekant jas kaip alternatyvas. Ūkio subjektai turės teisę naudotis darbdavio patvirtintos formos darbo laiko apskaitos žiniaraščiais, sudaryti laisvos formos darbo sutartis.

Ypač svarbios Užimtumo rėmimo pataisos, pagal kurias jaunimas nuo 16 iki 29 metų galės sudaryti savanoriškos praktikos sutartis su darbdaviais. Tikimasi, kad galimybė sudaryti savanoriškos praktikos sutartis leis jauniems asmenims lengviau integruotis į darbo rinką. Be to, šio įstatymo pataisomis įtvirtinta galimybė aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems pagal nuolatinės formos studijų programas, atostogų metu dirbti viešuosius darbus.

Sesijoje priimtos Darbo kodekso pataisos įtvirtino galimybę įsivaikinusios šeimos įmotei ar įtėviui suteikti 3 mėnesių atostogas vaikui prižiūrėti.

Seimas sesijoje nusprendė, kad politinės partijos, įsigydamos prekių, paslaugų ar darbų, ir toliau privalės skelbti konkursus ir vykdyti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas procedūras. Išimtys politinėms partijoms, kaip ir iki šiol, bus taikomos tik dėl reklamos kampanijų, vaizdajuosčių ir propagandinių filmų gamybos paslaugų, skirtų politinei kampanijai, pirkimų.

Seimas sugriežtino bausmes už seksualinį vaikų išnaudojimą, įtvirtino baudžiamąją atsakomybę už piratavimą, uždraudė kratas ir sulaikymus atlikti nepilnamečių akivaizdoje, padidino baudas už geležinkelių transporto keleivių teisių pažeidimus, numatė griežtesnę atsakomybę už medžioklę ir žvejybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimus.

Sesijoje taip pat nuspręsta įpareigoti teismus rūpintis, kad baudžiamosios bylos teisme būtų išnagrinėtos per kuo trumpesnį laiką, supaprastinti neveikiančių juridinių asmenų likvidavimą, pakeisti senovinių ginklų teisinio reglamentavimo nuostatas, sudaryti galimybę pase įrašyti tautybę.

Seimas priėmė Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimus, pagal kuriuos dalis vairuotojų bus laikomi neblaiviais, jei etilo alkoholio koncentracija kraujyje viršys nulį promilių.

Seimas sugriežtino nuostatas dėl informacijos šaltinio paslapties išsaugojimo. Viešosios informacijos rengėjas, skleidėjas, jų dalyvis, žurnalistas turės teisę išsaugoti informacijos šaltinio paslaptį, neatskleisti informacijos šaltinio, išskyrus įstatyme įtvirtintus išimtinius atvejus.

Įtartinas pinigines operacijas ir sandorius stabdys ilgesniam laikui. Seimas priėmė įstatymo pataisas, kuriomis tobulinamas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisinis reguliavimas.

Siekdamas užtikrinti didesnę turistų ir vartotojų teisių apsaugą Seimas priėmė Turizmo įstatymo pataisas, kurių tikslas yra išspręsti kelionių organizatorių, kelionių agentūrų ir kelionių agentų atsakomybės klausimus turistams.

Seimas priėmė 2014 m valstybės biudžeto pataisas, kuriomis nutarta dar šiais metais padidinti asignavimus krašto apsaugai 130 mln. litų. Parlamentas taip pat patvirtino 2015 m. principinės kariuomenės struktūrą ir 6 metų planavimo gaires. Pagrindinis dėmesys kitais metais bus skirtas kariuomenės finansavimui, jos modernizacijai ir nuosaikiam karių skaičiaus didinimui. Be to, Seimas sutiko siųsti Lietuvos Respublikos karinių oro pajėgų orlaivį su įgula ir aptarnaujančiu personalu dalyvauti Prancūzijos Respublikos vadovaujamoje operacijoje „Sangaris“ Centrinės Afrikos Respublikoje ir kitose regiono valstybėse.

Seimas priėmė ne vieną rezoliuciją dėl padėties Ukrainoje ir griežtai pasmerkė Rusijos Federacijos karinę agresiją prieš Ukrainą bei dalies jos teritorijos okupaciją. Taip pat Seimas beveik vienbalsiai ratifikavo Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos, Gruzijos ir Moldovos asociacijų susitarimus.

Seimo pavasario sesijoje paminėtas Lietuvos narystės Europos Sąjungoje dešimtmetis, aptarti Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai rezultatai. Paminėtos Pirčiupių kaimo tragedijos 70-osios metinės. 2015-uosius Seimas nusprendė paskelbti Mykolo Kleopo Oginskio metais.

 

Į eilinę rudens sesiją Seimas rinksis rugsėjo 10 d.

 

Seimo narys

Kęstutis Bartkevičius