Mieli kraštiečiai

Eina į pabaigą jau antroji mano tarnystės Jums kadencija. Atrodo, diena veja dieną, posėdžiai, susitikimai, kelionės pirmyn atgal į sostinę keičia kitą. Turbūt nebus per skambu pasakyti, kad mūsų mylimas Mažeikių miestas gražėja tiesiog dienomis. Dar niekada per visą Lietuvos narystės Europos Sąjungoje laikotarpį mūsų rajonas nebuvo sulaukęs tiek investicijų, tiek statybininkų, tiek išsipildžiusių miestiečių svajonių: netrukus geležinkelį be jokios sankirtos su traukiniais bus galima kirsti ne tik pėsčiomis, bet ir automobiliu.

Prieš ketverius metus ėjau į rinkimus su šūkiu „Tęskime pradėtus darbus“. Šiemet noriu šią mintį perfrazuoti ir nė kiek nejuokaudamas pareikšti − užbaikime pradėtus darbus. Tai dažnai kartodavau šios kadencijos metu susitikimuose su rajono vadovais ir biudžetinių įstaigų atstovais. ­

Į klausimą „ką nuveikė Seimo narys Mažeikių labui“ galima atsakyti paprastai. Seimo narys yra tarpininkas, laidininkas tarp vykdančiųjų ir lėšas skirstančių institucijų ir jas įsisavinančių − savivaldybių ar kitų biudžetinių įstaigų. Galima paminėti sėkmingai įgyvendintus mokyklų ir darželių infrastruktūros gerinimo projektus, kurie buvo tiesiogiai teikiami nuo manęs kaip Seimo nario. Pritrauktos papildomos lėšos spartesniam stambių statybos projektų įgyvendinimui dažnai ištirpsta bendrame kaštų katile.

Būdamas Seimo nariu stengiausi pritraukti lėšų ir mažiau žinomiems projektams įgyvendinti, kurie tiesiog pakibę ore arba net nepradėti statyti. Dažnai dalyvaudamas Savivaldybės vadovų gamybiniuose pasitarimuose užsimenu, kodėl netęsiama „Delfino“ lopšelio-darželio baseino rekonstrukcija, kodėl neužbaigiamas Židikų gimnazijos trečio aukšto projektas, kodėl iki galo neišpildytas Leckavos bendruomenės namų sumanymas, ir taip toliau. Projektai yra, finansavimas skirtas, darbai pradėti ir nebaigti. Toliau kamuolys − vykdančiosios institucijos, t. y. Savivaldybės administracijos, rankose. Todėl ir prašau − užbaikime pradėtus darbus.

Ne tik užbaikime, bet ir pradėkime naujus. Mano rūpesčiu į Valstybės investicijų programą įtrauktas finansavimas Mažeikių sporto ir pramogų centrui. Lėšos bus, tereikia mums patiems aiškiai nutarti, kokios arenos mes norime. Toliau − naujos Viekšnių gimnazijos sporto salės statyba. Jai taip pat garantuota valstybės dotacija, tačiau projektą turinti administruoti Mažeikių rajono savivaldybė iki šiol delsė pradėti darbus.

Brangieji, jeigu pelnysiu Jūsų pasitikėjimą trečiai kadencijai, tradicijų nelaužysiu: kiekvieną pirmadienį ištikimai lauksiu savo kabinete ateinančio kiekvieno Mažeikių rajono gyventojo su savo rūpesčiais ir visokeriopa pagalba juos išsprendžiant; pirmadieniais ir penktadieniais skubėsiu į Savivaldybę ir biudžetines įstaigas kalbėti apie tai, kas mūsų rajonui aktualiausia; na o antradieniais − ketvirtadieniais − šventa pareiga būti Lietuvos Respublikos Seime priiminėjant kiekvienam piliečiui svarbius įstatymus.

Nuoširdžiai Jūsų,
Kęstutis Bartkevičius
Vienas už visus ir visi už Lietuvą!