Greitosios medicinos pagalbos problemos, tikiuosi, artimiausiu metu bus išspręstos

Nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. įsigaliojus Greitosios medicinos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo naujai redakcijai, greitosios medicinos pagalbos (toliau – GMP) įstaigos susiduria su darbo organizavimo, pacientų perdavimo klasterinėms GMP brigadoms bei su apmokėjimo už GMP paslaugas problemomis. Mažeikiai čia taip pat nebuvo išimtis. Nuogąstavimus bei rūpimus klausimus iškėliau Sveikatos reikalų komitete, kurio sprendimas dėl parlamentinės kontrolės minėtais klausimais jau davė rezultatų.
Seimo sveikatos reikalų komitetas priėmė sprendimą rekomenduoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai:
 tobulinti klasterinių kvietimų organizavimo tvarką, siekiant klasteriniam pacientui suteikti kuo kvalifikuotesnę pagalbą nuo kvietimo pradžios iki paciento pristatymo į klasterių centrą, atsisakant paciento perkėlimo viešoje nesaugioje vietoje iš vieno GMP automobilio į kitą;
 stiprinti GMP brigadas, paslaugas teikiančias regionuose, nutolusiuose nuo didžiųjų miestų, užtikrinti klasterinių GMP brigadų budėjimą šiuose regionuose;
 tobulinti GMP išlaidų apmokėjimo tvarką, numatant tokį GMP finansavimo modelį, pagal kurį aptarnaujamos teritorijos gyventojų skaičiaus mažėjimas nedarytų įtakos šioms įstaigoms skiriamų lėšų sumai, o teikiamos paslaugos būtų apmokamos atsižvelgiant į suteiktų paslaugų kiekį;
 kuo skubiau parengti Greitosios medicinos pagalbos įstatymo projektą ir teikti Seimui;
 inicijuoti incidento kelyje Ukmergė-Vilnius, kai pacientas buvo perduodamas klasterinei brigadai, ištyrimą, kad ateityje būtų išvengta tokių klaidų;
 Sveikatos apsaugos ministro įsakymu sudarytai darbo grupei apsvarstyti GMP stočių ir centrų teikiamas pastabas bei spręsti įvardintas problemas.

LR Seimo narys Kęstutis Bartkevičius