Mėnuo: 2015 spalio

2015.10.27 Seimo narys Kęstutis Bartkevičius lankėsi Mažeikių lopšelyje-darželyje „Linelis“. Seimo narį domino šios ikimokyklinio ugdymo įstaigos pastato renovacijos perspektyvos. Vėliau Seimo narys dalyvavo Mažeikių miesto vietos veiklos grupės susitikime su miesto bendruomene. Vėliau Seimo narys kartu su Mažeikių r. sav. vicemere Sigute Bernotiene apsilankė Mažeikių Politechnikos mokyklos Viekšnių skyriuje. Vėliau priiminėjo gyventojus asmeniniais klausimais Viekšnių seniūnijoje. Vėliau Seimo narys kartu su vicemere Sigute Bernotiene dalyvavo surengtame seniūnijos gyventojų susitikime su Mažeikių rajono policijos komisariato vadovais ir kitais pareigūnais. Apsikeista nuomonėmis, kaip gerinti policijos ir vietos bendruomenės bendradarbiavimą.

2015-ŲJŲ SEIMO PAVASARIO DARBAI

Seimo VI pavasario sesijos metu daug dėmesio skirta nacionalinio saugumo, krašto apsaugos, so­cia­li­niams ir darbo santykių klausimams, vie­šų­jų fi­nan­sų draus­mės už­ti­kri­ni­mui, ko­vai su še­šė­li­ne eko­no­mi­ka, […]