Mėnuo: 2014 lapkričio

2014.11.27 Seimo narys Kęstutis Bartkevičius, Mažeikių r. tarybos švietimo , kultūros ir sporto reikalų komiteto pirmininkas Jonas Žičkus, Seimo nario Kęstučio Bartkevičiaus padėjėjas Česlovas Čyžas lankėsi Viekšnių seniūnijoje, kurioje su Viekšnių sen. seniūnu Kornelijumi Kryžiu aptarė Viekšniams opius klausimus t.y. vandenvalą, kelių infrastruktūrą, socialines problemas bei kitus aktualius klausimus. Po to svečiai lankėsi Viekšnių gimnazijoje, kurioje su švietimo įstaigos direktoriumi Rimantu Griciumi ir pedagogais švietimo problemos. Po to sveičiai lankėsi Viekšnių bibliotekoje, kur buvo domėtasi, ko labiausiai trūksta šiadienai bibliotekos darbui.