Mėnuo: 2014 spalio

2014.10.31 Seimo narys Kęstutis Bartkevičius dalyvavo Mažeikių rajono savivaldybės posėdyje. Tarybos posėdyje pristatant projektą dėl „Vandentiekio tinklai Viekšniuose, Šilų gatvėje“ parengimo ir įgyvendinimo Seimo narys pasisakė, kad daugiausiai Viekšnių seniūnijos gyventojai į jį kreipiasi dėl vandenvalos klausimų ir neriagavimo į jų prašymus prisijungti prie vandenvalos. Taip pat Seimo narys Kęstutis Bartkevičius prašė Mažeikių r. savivaldybės ir UAB ,,Mažeikių vandenys“ reguoti į Ugniagesių gatvės gyventojų prašymus prisijungti prie vandenvalos.

Spalio 29 d. Seimo narys Kęstutis Bartkevičius kartu su Mažeikių r. sav. vicemere Sigute Bernotiene lankėsi Mažeikių nakvynės namuose. Sutikimo metu su Mažeikių nakvynės namų direktoriumi Antanu Krivicku buvo aptarta šių namų problematika ir ateities perspektyvos. Po to Seimo narys Kęstutis Bartkevičius Viekšnių seniūnijoje priiminėjo gyventojus asmeniniais klausimais ir su Viekšnių sen. seniūnu Kornelijumi Kryžiu aptarė Viekšniams opius klausimus t.y. vandenvalą, kelių infrastruktūrą, socialines problemas bei kitus aktualius klausimus.

Spalio 23 d. Seimo narys Kęstutis Bartkevičius su rajono savivaldybės mero pavaduotoja Sigute Bernotiene ir padėjėju Česlovu Čyžu lankėsi Mažeikių rajono policijos komisariate. Bendraujant su policijos komisariato viršininku Imantu Motiejūnu, jo pavaduotojais, atskirų komisariato tarnybų vadovų domėtasi kriminogenine situacija rajone, policijos komisariato veikla, santykiais su bendruomene. Pasidžiaugta gerais nusikaltimų išaiškinamumo rezultatais. Pokalbio metu prisijungė iš Telšių atvykęs apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Remigijus Rudminas. Kalbėta apie būtinumą kuo greičiau priimti naująjį Policijos veiklos įstatymą, savivaldybės paramą inicijuojant ir paremiant kai kuriuos tikslinius projektus viešo saugumo, materialinio ir finansinio policijos aprūpinimo klausimais. Manau, kad susitikimas buvo abipusiai naudingas visiems.

Spalio 23 d. Seimo narys Kęstutis Bartkevičius dalyvavo Lietuvos Tūkstanantmečiui pažymėti akmens pristatyme, kuris pastatytas prie Mažeikių r. savivaldybės. Po to Seimo narys kartu su Rotary klubo nariais, Mažeikių RK, Mažeikių RK „LIBERTA“ ir Mažeikių INTERACT dalyvavo susirinkime. Kuriame Rotary Internacional Apygardos 1462 valdytojas Vygintas Grinius pristatė Rotary klubų veiklą.

Spalio 23d. Seimo narys Kęstutis Bartkevičius dalyvavo Lietuvos Tūkstanantmečiui pažymėti akmens  pristatyme, kuris pastatytas prie Mažeikių r. savivaldybės. Po to  Seimo narys kartu su Rotary […]