Your message has been sent, you will be contacted soon
KestutisBartkevicius.lt

Call Me Now!

Uždaryti

Seimo nario Kęstučio Bartkevičiaus pranešimas. Mažeikių „Bočiai“ apsilankė Lietuvos Respublikos Seime.

2014-11-13, pažintinėje ekskursijoje po LR Seimo rūmus Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ nariai turėjo galimybę susipažinti su Seimo darbu, parlamentarizmo raida Lietuvoje, įstatymų leidybos procedūromis, pasėdėti konferencijų salėse, pamatyti įspūdingą Kovo 11-osios Akto salę bei stebėti vykusį plenarinį posėdį naujoje Seimo plenarinių posėdžių salėje. „Daug įvairios tikros ir pramanytos informacijos sklinda apie LR Seimą, todėl norint susipažinti su tikrąja Seimo kasdienybe, verta jame apsilankyti patiems, – įsitikinęs K. Bartkevičius.“ Šiltai ir betarpiškai pabendravę su Seimo nariu, senjorai toliau tęsė savo kelionė…

Seimo nario K. Bartkevičiaus pranešimas. Ar ekonomiškai pagrįstos papildomos investicijos šilumos gamybai Mažeikių mieste?

     2014-10-29 Seimo narys K. Bartkevičius kreipėsi į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisiją bei Mažeikių rajono savivaldybę prašydamas išsiaiškinti dėl UAB „Mažeikių šilumos tinklų“ numatomų papildomų investicijų dujinių katilų ir vamzdynų rekonstrukcijai, pritaikant kūrenti skystąjį kurą, pagrįstumo ir teisėtumo.        Pasak parlamentaro, vadovaujantis tuo, jog pagal teisės aktų nuostatas investicijų derinimo, jų pagrįstumo vertinimas yra Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos kompetencija, todėl Komisijos prašoma įvertinti, ar numatytos investicijos yra pagrįstos ir būtinos, ar nepažeidžia viešojo intereso, užtikrina vartotojų…

Seimo nario Kęstučio Bartkevičiaus pranešimas. AB „Lietuvos paštas“ neįgalus iki konkrečios valandos užtikrinti leidinių pristatymą Mažeikių gyventojams.

2014 m. rugsėjo 30 d. Akcinė bendrovė „ Lietuvos paštas“ atsakydama į Seimo nario  K. Bartkevičiaus raginimą dėl sklandesnio ir kokybiškesnio prenumeruojamų leidinių pristatymo užtikrinimo Mažeikių rajono savivaldybės gyventojams informavo: „Bendrovė, sudarydama sutartis su periodinės spaudos leidėjais, yra aptarusi spaudos pristatymą miestuose ir kaimuose. Sutartyse numatyta, kad leidinius paštas pristato kasdien, išskyrus sekmadienius ir švenčių dienas, o kaimo vietovėse- kasdien, išskyrus sekmadienius, pirmadienius ir švenčių dienas. Ši informacija anksčiau buvo skelbta laikraščiuose. Konkretus pristatymo laikas nenumatytas. AB „ Lietuvos paštas“…

Seimo nario Kęstučio Bartkevičiaus pranešimas. Ar AB „ Lietuvos pašto“ darbo organizavimas nežlugdo visų Lietuvos leidėjų?

 Seimo narys K. Bartkevičius raštu kreipėsi į AB „ Lietuvos pašto“ generalinį direktorių,  ragindamas užtikrinti sklandesnį ir kokybiškesnį prenumeruojamų leidinių pristatymą Mažeikių rajono savivaldybės gyventojams. Parlamentaras, pastaruoju metu nuolat sulaukia nusiskundimų dėl vėlai gaunamų prenumeruojamų leidinių Mažeikių rajono savivaldybėje. Gyventojai prenumeruojamus laikraščius gauna jau popiet, o kartais ir vėlai vakare. „ Pastebiu tendenciją, kad Mažeikių rajono savivaldybėje prenumeruojamų laikraščių kiekiai mažėja. Be abejonės, įtaką daro naujosios technologijos, tačiau kaip viena iš priežasčių gali būti ir gana vėlyvas laikraščių pristatymas. Juk…

Seimo nario Kęstučio Bartkevičiaus pranešimas. Seimo narys siūlo padidintą nekilnojamojo turto mokesčio tarifą taikyti tik apleisto ir neprižiūrimo nekilnojamojo turto savininkams.

Seimo narys Kęstutis Bartkevičius įregistravo nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pataisas, kuriomis siekiama padidintą nekilnojamojo turto mokesčio tarifą taikyti tik apleisto ir neprižiūrimo nekilnojamojo turto savininkams, skatinant juos kuo greičiau apleistus pastatus ir statinius susitvarkyti ir išvengti situacijų, kad padidintu NTM tarifu būtų apmokestinami tvarkingo ir prižiūrimo nekilnojamojo turto savininkai. 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymas, kuriuo nustatė nekilnojamojo turto mokesčio tarifą nuo 0,3 iki 3 procento. Įstatymo pakeitimo pagrindinis ir vienintelis…

Seimo nario Kęstučio Bartkevičiaus pranešimas. Seimo V (rudens) sesijos pagrindinis darbas – 2015 m. valstybės biudžeto tvirtinimas

Šiandien, rugsėjo 10 d., parlamentarai renkasi į eilinę Seimo V (rudens) sesiją, kurią pradėjo rudens sesijos darbų programos pristatymu. Seimo rudens sesijos darbus pristatė Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė, Vyriausybės teikiamus įstatymų projektus – Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius. Įregistruotame sesijos darbų programos projekte Nr. XIIP-2173 įrašyti 708 teisės aktų projektai (be lydimųjų). Vyriausybė į sesijos darbų programą pasiūlė įrašyti 270, Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė – 24, Seimo nariai (frakcijos) – per 400 įstatymų projektų. Vienas pagrindinių sesijos darbų – 2015 metų…

Seimo nario K. Bartkevičiaus pranešimas. Seimo IV (pavasario) sesijoje dėmesys tiesioginių merų rinkimų, žemės įsigijimo saugiklių, pasirengimo įsivesti eurą klausimams.

Seimas baigė kovo 10 d. prasidėjusią eilinę Seimo IV (sesiją) sesiją. Jos metu parlamentarai susirinko į 51 plenarinį posėdį, kuriuose priėmė daugiau kaip 300 teisės aktų. Ši sesija buvo pratęsta iki liepos 17 d., nes liepos 12 d. buvo surengtas iškilmingas Seimo posėdis, kuriame antrajai kadencijai prisiekė Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Sesijoje buvo išklausytas šalies vadovės metinis pranešimas, Vyriausybės metinė veiklos ataskaita. Šioje sesijoje antrajai kadencijai prisiekė Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Seimas pritarė šalies vadovės teikiamai Algirdo Butkevičiaus kandidatūrai į Ministro…

Seimo narys Kęstutis Bartkevičius ragina Vyriausybę imtis aktyvesnių veiksmų dėl „Lietuvos geležinkelių“ ir „Orlen Lietuva“ derybų

Seimo narys Kęstutis Bartkevičius, per Vyriausybės valandą Seime, pasiteiravo Ministro Pirmininko A. Butkevičiaus – „ ar Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bė ste­bi Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ ir „Or­len Lie­tu­va“ de­ry­bas ir tar­pi­nin­kau­ja įmo­nėms, kad jos su­si­tar­tų bei ras­tų kom­pro­mi­są?“ Atsakydamas į K. Bartkevičiaus klausimą Ministras Pirmininkas pareiškė, „kad kai ku­rie Vy­riau­sy­bės pa­ta­rė­jai jau dir­ba šiuo klau­si­mu. Vyriausybė yra numačius kokią galėtų taikyti „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ nuolaidą „Or­len Lie­tu­vai“, taip pat Vyriausybė pa­siū­lė „Or­len Lie­tu­vai“ naf­tos tie­kė­ją, su ku­riuo įmonė de­ra­si, tačiau A. Butkevičiaus ma­ny­mu, jau…

Seimo nario Kęstučio Bartkevičiaus pranešimas. Prašoma atlikti planuojamos biodujų jėgainės statybos Troškučių kaime, Mažeikių r. privalomą poveikio aplinkai vertinimą.

Birželio 10 d., Seimo narys K. Bartkevičius raštu kreipėsi į Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentą, prašydamas, vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, atlikti planuojamos biodujų jėgainės statybos Troškučių kaime, Mažeikių r. privalomą poveikio aplinkai vertinimą. Parlamentaro teigimu, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas 2013-10-10 priimdamas  atrankos išvadą Nr.(4) SR-S-2483 (7.1) dėl biodujų jėgainės poveikio aplinkai vertinimo, neatsižvelgė į planuojamos veiklos įgyvendinimo mastą, pobūdį bei vietos ypatumus, nes planuojamos biodujų jėgainės vieta tiesiogiai ribojasi su įmonėmis vykdančiomis veiklas Mažeikių miesto…

Seimo narys Kęstutis Bartkevičius apdovanotas Lietuvos verslo konfederacijos Aukso ženklu

Gegužės 29 d. Lietuvos verslo konfederacija, minėdama 20-metį, apdovanojo Aukso ženklu Seimo narį Kęstutį Bartkevičių. „Lietuvos verslo konfederacijos įvertinimas labai garbingas, juk tai įrodymas, kad darbai yra vertinami, kad pastangos siekiant propaguoti Lietuvos verslo konfederacijos veiklą, kuriant teigiamą įvaizdį Lietuvos verslo visuomenėje buvo pastebėtos. Dėkoju, Lietuvos verslo konfederacijos organizatoriams, iniciatoriams, bičiuliams už išreikštą pasitikėjimą ir suteiktą garbę – sakė K. Bartkevičius.“