Your message has been sent, you will be contacted soon
KestutisBartkevicius.lt

Call Me Now!

Uždaryti

Seimo narys Kęstutis Bartkevičius: „Vadovaukimės konkrečiais darbais, o ne emocijomis“

Artėjant spalio 9-ajai, kai vyks Seimo rinkimai, rinkėjai galėjo išgirsti, ką politikai mano tam tikrais visuomenei aktualiais gyvenimo klausimais: mokesčiai, finansai, užimtumas, darbo vietos. Politiniuose debatuose dalyvauja daug dalyvių, aptarinėjama daug temų, tačiau dėl skirtų kelių minučių atsakymui, kandidatai negali argumentuotai atsakyti oponentams, todėl dažniausiai kandidatai dalinasi tik šūkiais ir neaptaria rūpimų temų. Mano oponentai, prisistatydami rinkėjams, akcentuoja, kad tik 2013-03-21 įsteigus Mažeikių vartotojų asociaciją mažeikiškiams pagerėjo gyvenimas, nes po trejų metų, praleistų teismuose ir Vyriausybės koridoriuose, pavyko sumažinti suskystintųjų…

Seimo nario Kęstučio Bartkevičiaus pranešimas. „Tvarkiečiai“ siūlo kompensuoti patirtus praradimus netekto darbingumo, nedarbo, už ypatingas sąlygas, gavėjams“

Frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ nariai pateikė pataisas, kuriomis siūlo nustatyti kompensavimo dydžius ir tvarką profesinės reabilitacijos, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos socialinio draudimo pašalpoms ir kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas gavėjams, kurios buvo sumažintos laikotarpiu nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. Frakcija pažymi, jog Konstitucinis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad teisingumo negalima pasiekti pripažįstant tik vienos grupės arba vieno asmens interesus ir kartu neigiant kitų interesus, todėl Seimui pateiktame Pareigūnų…

Seimo nario K. Bartkevičiaus pranešimas: LR Seimo ir Vyriausybės atstovai lankysis Mažeikiuose.

Rugpjūčio 29 d. Mažeikiuose Seimo frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ seniūno Kęstučio Bartkevičiaus iniciatyva lankysis Aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas, Energetikos viceministras Vidmantas Macevičius, LR Seimo vicepirmininkas Kęstas Komskis, LR Seimo Audito komiteto pirmininkas Vytautas Kamblevičius, Seimo nariai Onutė Valiukevičiūtė ir Algimantas Dumbrava. Delegaciją taip pat lydės Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoja Sigutė Bernotienė ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Saulius Šiurys. 13.30 -15.00 val. Aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas ir Frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ seniūnas Kęstutis Bartkevičius lankysis Mažeikių miškų urėdijoje,…

Seimo narys K. Bartkevičius siūlo padidintą Nekilnojamo turto tarifą taikyti tik apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto savininkams

Paskutiniame šio Seimo pavasario sesijos posėdyje Seimo narys Kęstutis Bartkevičius pateikė Nekilnojamo turto mokesčio įstatymo pataisas, kuriomis siūloma padidintą Nekilnojamo turto tarifą taikyti tik apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto savininkams, skatinant juos kuo greičiau apleistus pastatus ir statinius susitvarkyti ir išvengti situacijų, kad padidintu NTM tarifu būtų apmokestinami tvarkingo ir prižiūrimo nekilnojamojo turto savininkai. Šiuo metu Įstatymas nustato bendras NTM tarifo ribas nuo 0,3 iki 3 procentų nuo mokestinio turto vertės. Savivaldybės tarybos šiose tarifo ribose, atsižvelgdamos į Nekilnojamojo turto mokesčio…

Seimo narys Kęstutis Bartkevičius: „Valstybė – visų pirma esame kiekvienas jos žmogus“

Esu kartos, gimusios ir augusios dar sovietiniais metais, kai net kalbos apie savą valstybę ir būti negalėjo, atstovas. Todėl Valstybės diena man ir mano šeimai ypatingai svarbi. Mes kiekvienas esme savos valstybės dalis ir kiekvienas esame už ją atsakingas. Jei kažkas blogai valstybėje, vadinasi, kažkas negerai su mumis ir su mūsų atsakomybe už save ir savo šalį. Juk visų pirma valstybė ir esame mes – žmonės, kurie joje gimėme, augome, kurie čia gyvename, kurioje gyvena mūsų artimieji. Džiaugiuosi, kad jauni…

Seimo narys Kęstutis Bartkevičiaus pranešimas. UAB „Mažeikių šilumos tinklų“ planuojama nauja kuro struktūrą neturi didinti kainų esamiems vartotojams

Mažeikių rajono savivaldybės taryba trečius metus iš eilės palieka teisę nustatyti šilumos kainos dedamąsias Valstybinei kainų ir energetikos komisijai (toliau- Komisija). UAB  „Mažeikių šilumos tinklai“ pateikė planuojamą pakeisti kuro struktūrą Komisijai, kuri iki šiol nenustatė perskaičiuotą šilumos kainą, nes UAB  „Mažeikių šilumos tinklai“ nesutinka su Komisijos pateiktu šilumos kainos dedamųjų projektu. Parlamentaras pažymi, kad pagal Šilumos ūkio įstatymo 35 straipsnį visos šilumos tiekėjų atliekamos investicijos į šilumos ūkį privaloma tvarka yra derinamos su savivaldybės taryba. Savivaldybės taryba, nustatyta tvarka derindama…

Frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ pranešimas. „ Pribrendo būtinybė iš esmės keisti pensijų sistemą“

Frakcija „Tvarka ir teisingumas“ apsvarsčiusi Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą ir lydimuosius teisės aktų projektus pritaria pensijų sistemos tobulinimo būtinybei. Atsižvelgdama į darbo rinkos pokyčius, Frakcija pritaria būtinybei modernizuoti pensijų sistemas, nustatyti aiškų ryšį tarp sumokėtų įmokų ir gaunamų išmokų (pensijų), skatinant asmenis dalyvauti socialinio draudimo sistemoje, suvokiant, kad asmens ateities pensija iš esmės priklausys nuo to, kiek jis mokės atitinkamas įmokas. Pasak „Tvarkiečių“, sureglamentuojant pensijos finansavimo šaltinius, pereinant prie pagrindinės pensijos dalies ir priedo už stažo…

Seimo narys Kęstutis Bartkevičius siūlo nustatyti kompensavimo mechanizmą asmenims, kuriems išmokos buvo mažinamos už ypatingas darbo sąlygas

Frakcijos „ Tvarka ir teisingumas“ seniūnas K. Bartkevičius kreipėsi į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją siūlydamas, rengiant 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektą ir 2017 Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą, numatyti kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas kompensavimą dirbusiems jų gavėjams. 2014 m. ir 2015 m. LR Seimas, įgyvendindamas Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, kuriomis reguliuojamas pensijų perskaičiavimas ir mokėjimas valstybėje susidarius itin sunkiai…

Ginti valstybę – konstitucinė kiekvieno piliečio pareiga

Seimo frakcija „Tvarka ir teisingumas“ apsvarsčiusi Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pateiktus projektus, kuriais siekiama sukurti teisinius pagrindus mišrios kariuomenės, komplektuojamos iš profesinės ir nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karių modeliui įtvirtinti, mano, kad būtina įvairiapusiškai įvertinti ne tik nacionalinio saugumo aspektus, bet ir šalies ekonomines galimybes. „Kariuomenės modelio įtvirtinimas nėra paprastas. Norint pritraukti karius į profesinę karo tarnybą ir juos išlaikyti kariuomenėje reikia užtikrinti socialinę paramą kariams bei jų šeimoms, o skatinant šauktinius reikia jiems padėti suvokti karo tarnybos…

„Tvarkiečiai“ siūlo minimalią pieno supirkimo kainą susieti su ES vidutine žaliavinio pieno kaina“

iandien Seimo frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ nariai Vytautas Kamblevičius, Kęstas Komskis ir Rimas Antanas Ručys užregistravo Ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo pataisas, kuriomis yra siekiama įpareigoti žalią pieną superkančius ir perdirbančius subjektus mokėti žalio pieno pardavėjams ne mažiau kaip 90 % Europos Sąjungos vidutinės žaliavinio pieno kainos, atmetus realius kaštus susijusius su žaliavinio pieno surinkimu – paruošimu ir pristatymu į perdirbimo įmones. Seimo narys V. Kamblevičius pažymėjo, jog, deja, eilę metų Lietuvos…