Your message has been sent, you will be contacted soon
KestutisBartkevicius.lt

Call Me Now!

Uždaryti

Seimas baigė iššūkiais nepaprastą ir diskusijų gausią pavasario sesiją

Seime baigta neįprastomis koronaviruso pandemijos sąlygomis vykusi pavasario sesija. Kovo 10 d. prasidėjusios sesijos metu padaryta daugiau, nei planuota surengti 54 plenariniai posėdžiai, kuriuose priimta daugiau kaip 450 teisės aktų. Diskutuota įvairiais visuomenei aktualiais klausimais. Koronaviruso pandemijai užklupus ir Lietuvą, kovo 16 d. paskelbtas karantinas truko tris mėnesius. Kadangi šis laikotarpis beveik sutapo su pavasario sesija Seime, priimant sprendimus prioritetas teiktas kovai su koronavirusu bei ekstremalios situacijos valdymui. Atsižvelgiant į susidariusią ekstremalią situaciją, priimtas ne vienas sprendimas, skirtas padėti verslui ir darbuotojams,…

Seimo rudens sesijos svarbiausi darbai – 2016 m. valstybės biudžeto tvirtinimas

Teisėkūra 2015 m. Seimo VII rudens sesijos metu priimta daugiau kaip 300 teisės aktų. Kartu su Frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ nariais Seimo VII rudens sesijai pateikėme 71 įstatymo projektus. Nuo kadencijos pradžios kaip Seimo narys pateikiau 45 įstatymo projektus ir 22 pasiūlymus, dalyvavimas posėdžiuose – 73,64 %. Tarp svarbiausių  šių metų  Seimo eilinės rudens sesijos darbų, tai patvirtinti 2016 metų valstybės ir savivaldybių, Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetai. Kitų metų biudžete numatomi mokesčių pakeitimai yra orientuoti…

2015-ŲJŲ SEIMO PAVASARIO DARBAI

Seimo VI pavasario sesijos metu daug dėmesio skirta nacionalinio saugumo, krašto apsaugos, so­cia­li­niams ir darbo santykių klausimams, vie­šų­jų fi­nan­sų draus­mės už­ti­kri­ni­mui, ko­vai su še­šė­li­ne eko­no­mi­ka, korupcijos prevencijai ir organizuoto nusikalstamumo užkardymui, teismo procesui optimizuoti ir kitiems visuomenei aktualiems klausimams. Teisėkūra 2015 m. į Seimo VI pavasario sesijos darbų programos projektą iš viso įrašyti 703 teisės aktų projektai (be lydimųjų), Vyriausybė į sesijos darbų programą pasiūlė įrašyti 177, Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė – 12, Seimo nariai (frakcijos) – daugiau kaip 360…

LR SEIMO NARIO KĘSTUČIO BARTKEVIČIAUS ATASKAITA VEIKLA 2014 -01-01 – 2014-07-17 (pavasario sesija)

2014 m. gegužės 25 d. buvau iškeltas kandidatu  į Europos Parlamentą VEIKLA ĮSTATYMŲ LEIDYBOJE Ši Seimo IV pavasario sesija buvo pratęsta iki liepos 17 d., nes liepos 12 d. įvyko iškilmingas Seimo posėdis, skirtas Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės priesaikai priimti. Sesijoje buvo išklausytas šalies vadovės metinis pranešimas, Vyriausybės metinė veiklos ataskaita. Jos metu parlamentarai susirinko į 51 plenarinį posėdį, kuriuose priėmė apie 300 teisės aktų. Tarp svarbiausių Seimo darbų – reglamentuotos sumažintų valstybinių socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo)…

LR SEIMO NARIO KĘSTUČIO BARTKEVIČIAUS ATASKAITA VEIKLA 2012 -11-16 ( kadencijos pradžia) – 2013-10-28 (rudens sesija)

2012 m. spalio 28 d. antrajame rinkimų į LR Seimą ture, 55,85 proc. Mažeikių (Nr.38) apygardos rinkėjų pasitikėjimo balsais buvau išrinktas į LR Seimą. 2012 m. lapkričio 16 d. LR Seime, istorinėje Kovo – 11-osios salėje, pirmo posėdžio metu prisiekiau Lietuvos Respublikai. PAREIGOS LR SEIME Biudžeto ir finansų komiteto narys, Jūrinių ir žuvininkystės reikalų komisijos narys, Frakcijos „ Tvarka ir teisingumas“, seniūno pavaduotojas.   DARBAS LR SEIME   Dirbdamas Biudžeto ir finansų komitete nagrinėjame šiam komitetui pagal veiklos sritis priskirtus…