Your message has been sent, you will be contacted soon
KestutisBartkevicius.lt

Call Me Now!

Uždaryti
Pradžia » Ataskaitos » Seimo rudens sesijos svarbiausi darbai – 2016 m. valstybės biudžeto tvirtinimas

Seimo rudens sesijos svarbiausi darbai – 2016 m. valstybės biudžeto tvirtinimas

Teisėkūra

2015 m. Seimo VII rudens sesijos metu priimta daugiau kaip 300 teisės aktų. Kartu su Frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ nariais Seimo VII rudens sesijai pateikėme 71 įstatymo projektus. Nuo kadencijos pradžios kaip Seimo narys pateikiau 45 įstatymo projektus ir 22 pasiūlymus, dalyvavimas posėdžiuose – 73,64 %.

Tarp svarbiausių  šių metų  Seimo eilinės rudens sesijos darbų, tai patvirtinti 2016 metų valstybės ir savivaldybių, Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetai. Kitų metų biudžete numatomi mokesčių pakeitimai yra orientuoti taip, kad didėtų mažiausias algas gaunančių, vaikus auginančių ir neįgaliųjų pajamos. Taip pat numatomas algų didinimas socialiniams darbuotojams, darželių auklėtojams, vidaus tarnybos pareigūnams. Atsižvelgiant į šiandienos situaciją didinamos išlaidos sunkmečiu mažintoms išmokoms kompensuoti, pensijoms didinti, numatoma ir toliau dar kartą didinti darbo užmokestį kultūros ir meno darbuotojams. Didėja ir bendra savivaldybėms tenkanti GPM dalis – nuo šiųmečio 72,8 proc. iki 75,49 proc. kitąmet. Prognozuojama, kad savivaldybių biudžetai  GPM kitąmet gaus 94 mln. eurų daugiau nei šiemet, iš jų beveik 55 mln. eurų – papildomos pajamos dėl ekonomikos augimo ir beveik 40 mln. eurų – dėl atlyginimų didinimo ir kitų poreikių finansavimo. Sesijoje taip pat buvo daug dėmesio skirta socialinės atskirties mažinimo, ekonomikos, krašto gynybos ir saugumo stiprinimo, energetikos, valstybės valdymo, teisėtvarkos, aplinkos apsaugos, sveikatos ir kitiems klausimams. Priimti mano parengti Statybos įstatymo pakeitimai, kuriais avariniams pastatams nebus privalomi energinio naudingumo reikalavimai.

Šiemet, Lietuva, kaip ir kitos Europos Sąjungos valstybės narės atsidūrė gana neįprastoje situacijoje, spręsdamos pabėgėlių klausimą. Manau, kad pabėgėlių krizė parodė, kad iki šiol nemokame tvarkytis su krizinėmis situacijomis. Didžiausia problema tapo nevaldoma ES sienų kontrolė, kuri veikia tik išskirtiniais atvejais. Plūstant dešimtims tūkstančių pabėgėlių, suvaldyti tokius srautus yra rimčiausias iššūkis pastaruoju metu, su kuriuo Europa kol kas sunkiai susidoroja. Todėl, priimdami pabėgėlius, turime prisiimti atsakomybę tiek už juos, tiek už Lietuvos piliečius, kurių kaimynystėje gyvens užsieniečiai.

Kaip ir kiekvienais metais džiaugiuosi, kad 2016 metų pavyko pritraukti lėšų – 0,5 milijono eurų Mažeikių rajono savivaldybės švietimo įstaigų infrastruktūrai gerinti. Todėl labai tikiuosi, kad 2016 m. baigsime įgyvendinti Mažeikių rajono savivaldybės gydymo, kultūros, švietimo, sporto įstaigų infrastruktūros atnaujinimo darbus.

Parlamentinė kontrolė

Kartu su Frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ nariais  ir toliau aktyviai vykdėme parlamentinę kontrolę. Frakcijos posėdyje dalyvavusios Švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės, frakcijos nariai teiravosi, ar parengtos veiksmų programos, kurios padėtų įgyvendinti streikuoti planuojančių profesinių sąjungų keliamus reikalavimus. Į Frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ posėdį pakviestas Energetikos ministras Rokas Masiulis atsakinėjo į frakcijos narių pateiktus klausimus dėl dujų skaičiavimo metodikos, dėl galimo susitarimo su Latvijos ir Estijos vyriausybėmis dėl dujų pirkimo iš Lietuvos dujų terminalo, dėl suskystintų gamtinių dujų terminalo pajėgumo racionalumo. Frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ narių inicijuoto susitikimo metu su Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininke buvo prašoma Komisijos paaiškinti, kodėl nenorima vykdyti teismo sprendimo bei iš naujo perskaičiuoti „Vilniaus energijos“ šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų.

Darbas su rinkėjais

Per metus pavyko išspręsti daugelio žmonių problemas, teikiant patarimus arba tarpininkaujant jų interesams.

Raginau savivaldybę imtis iniciatyvos, ieškant alternatyvių dujų tiekimo šaltinių gyventojams, Mažeikių rajono savivaldybės daugiabučių namų gyventojų nuogąstaujant, kad jiems atsijungus nuo dujų tiekėjo UAB ,,Saurida‘‘, Mažeikių rajono savivaldybė gyventojams nėra pateikusi alternatyvių dujų tiekimo šaltinių.

Siekdamas padėti išspręsti UAB „Western Fabrications“ susidariusią situaciją, kuri viena iš pirmųjų įmonių Lietuvoje pradėjusių gaminti traktorines puspriekabes ir kitas metalo konstrukcijas, susiduria su problema, kad norint sertifikuoti gaminamą produkciją yra reikalingas transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN), kreipiausi į Vyriausybę prašydamas pavesti Vyriausybės įgaliotoms institucijoms, paskirtoms atlikti žemės ūkio ir miškų traktorių atitikties įvertinimą bei išduoti jų tipo patvirtinimą, dėl žemės ar miško ūkio traktorių, jų priekabų VIN struktūros ir WMI kodo suteikimo ir teisinio reglamentavimo įtvirtinimo poįstatyminiuose teisės aktuose.

Kreipiausi į Generalinę prokuratūrą prašydamas imtis visų priemonių apginti galimai pažeistas Mažeikių miesto Naikių kvartalo teritorijos asmenų teisėtus lūkesčius, nes valstybė turi prisiimti bet kokių valstybės institucijų padaromų klaidų riziką, o padarytos klaidos negali būti taisomos privataus asmens sąskaita.

Kreipiausi į Susisiekimo ministeriją ir pateikiau 300 Mažeikių rajono Pikelių bendruomenės gyventojų parašus, reikšdamas didelį susirūpinimą dėl AB Lietuvos pašto ketinimo uždaryti pašto skyrių Pikelių miestelyje, kurio pasekmės atneštų didelę žalą kaimo žmonių poreikiams.

 

Kitos iniciatyvos

Raginau Seimą išgirsti Prezidentės argumentus dėl Miškų įstatymo. Seimas priimtomis Miškų įstatymo pataisomis nustatė, kad Lietuvos Respublikoje veiklą vykdo 42 miškų urėdijos. Respublikos Prezidentė teikiamomis pataisomis siūlė nustatyti, kad Lietuvoje valstybinių miškų efektyvų valdymą turi užtikrinti Vyriausybė, remdamasi Seimo patvirtintomis miškų ūkio politikos kryptimis.

Po susitikimo su Mažeikių ikimokyklinio ugdymo, gimnazijos įstaigų vadovais bei bendruomene, kuriame buvo aptartos pagrindinės su švietimu susijusios problemos, paskatinau  Frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ narius į posėdį pakviesti švietimo ir mokslo ministrę Audronę Pitrėnienę.

Pasidžiaugiau, kad Biudžeto ir finansų komitetas, kurio nariu esu,  atlikęs išties sudėtingą darbą ir įvertinęs visų suinteresuotų pusių bei Seimo narių pasiūlymus, po svarstymų pritarė patobulintam Vartojimo kredito įstatymo projektui, pateikdamas atsakingą skolinimą skatinančių nuostatų, nes priimto Vartojimo kredito įstatymo vykdymas sieks užtikrinti skaidresnę ir atsakingesnę skolinimosi rinką ir mažins greitųjų kreditų daromą įtaką šiandieninėje Lietuvoje.

Mažeikiuose mano iniciatyva lankėsi naujai paskirtas Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo direktorius Virginijus Šmigelskas. Vizito metu buvo aptartos LAAIF programos lėšomis finansuojamų investicinių projektų finansavimo bei įgyvendinimo galimybės Mažeikių rajono savivaldybėje.

Seime organizavau  Mažeikių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos „Gyvenimo spalvos“ dailės darbų parodą, skirtą Pasaulinei psichikos sveikatos dienai. Džiaugiuosi, kad mažeikiškių menininkų piešiniai sulaukė didelio susidomėjimo, beje, vienam iš paveikslo autorių pirkėjas atsirado išsyk – dar neprasidėjus oficialiam parodos atidarymui. Suorganizavau pažintines ekskursijas po Seimo rūmus Mažeikių rajono Viekšnių gimnazijos, Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos namų, Mažeikių r. Užlieknės pagrindinės mokyklos, Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos bendruomenės nariams, kurie turėjo galimybę susipažinti su Seimo darbu, parlamentarizmo raida Lietuvoje, įstatymų leidybos procedūromis, pasėdėti konferencijų salėse, pamatyti įspūdingą Kovo 11-osios Akto salę bei stebėti vykusį plenarinį posėdį naujoje Seimo plenarinių posėdžių salėje

Prieš Šv. Kalėdas daugeliui sunkiai besiverčiančių ir galą su galu vos suduriančių žmonių suteikiau galimybę apsilankyti Mažeikių miesto pirtyje ir pasinaudoti visomis pirties paslaugomis nemokamai.

 

Leave a Comment