Your message has been sent, you will be contacted soon
KestutisBartkevicius.lt

Call Me Now!

Uždaryti
Pradžia » Naujienos » Seimo nario Kęstučio Bartkevičiaus pranešimas. Nustatytos socialinės garantijos šauktiniams skatins atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą

Seimo nario Kęstučio Bartkevičiaus pranešimas. Nustatytos socialinės garantijos šauktiniams skatins atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą

Seimas balandžio 14 d. plenariniame posėdyje priėmė Karo prievolės ir Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymų, kuriomis nutarta įtvirtinti naujas karo prievolės atlikimą skatinsiančias priemones, taip pat siekiama užtikrinti tinkamą karo prievolės organizavimą ir administravimą Šie pakeitimai parengti atsižvelgiant į Seimo anksčiau priimtą sprendimą atnaujinti karo prievolininkų šaukimą į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą.

Priimtomis pataisomis nutarta, kad karo prievolininkai bus šaukiami tik nuo 19 iki 26 metų (įskaitytinai). Tačiau į privalomąją pradinę karo tarnybą išliks galimybė ateiti savo noru asmenims nuo 18 iki 38 metų.

Naujomis nuostatomis Seimas įtvirtino naują nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliekančių ar baziniuose kariniuose mokymuose dalyvaujančių Lietuvos piliečių skatinimo priemonę – pinigines išmokas, skaičiuojamas kas mėnesį ir priklausančios nuo atliktos tarnybos vertinimo rezultatų. Asmenims už labai gerai įvertintą tarnybą bus skiriamos bazinės 4 socialinės išmokos (BSI) (152 eurai), už gerai įvertintą – 3 BSI (114 eurų), už patenkinamai įvertintą tarnybą – 2 BSI (76 eurai). Asmenims savo noru atliekantiems nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar dalyvaujantiems baziniuose kariniuose mokymuose išmokos bus didinamos 25 procentais.

Teisės aktų pakeitimais nutarta sudaryti ne vieną prievolininkų sąrašą, o šešis (pagal regionus). Kiekviename regione būtų proporcingai pagal ten gyvenančių šauktinių skaičių sudaromas sąrašas ir tam regionui suteikiama užduotis pakviesti tam tikrą šauktinių skaičių. Šaukimo sąrašas bus sudaromas į jį atsitiktine tvarka, naudojantis kompiuterių programa, surašant karo prievolininkus, kurie gali būti pašaukti atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą.

Seimas įstatyme įtvirtino pareigą karo prievolininkui išvykus į kitą valstybę nuolat ar laikinai, ilgesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo išvykimo informuoti karo prievolę administruojančią krašto apsaugos sistemos instituciją apie savo faktinę gyvenamąją, darbo ar studijų vietą.

Naujomis nuostatomis taip pat nuspręsta papildyti privalomosios pradinės karo tarnybos atidėjimo pagrindus ir įtvirtinti, kad privalomoji pradinė karo tarnyba yra atidedama karo prievolininkams, atlikusiems laisvės atėmimo bausmę.

Pagal priimtus pakeitimus, karo prievolę atliekančių piliečių prašymu bus sudaroma galimybė atidėti suteikto kredito dalies įmokų mokėjimą. Nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos metu apskaičiuotos palūkanos už būsto kreditą asmens pasirinkimu galės būti mokamos vienu iš šių būdų: palūkanos už būsto kreditą mokamos taip, kaip nurodyta būsto kreditavimo sutartyje, palūkanų už būsto kreditą mokėjimas atidedamas ir visos atidėtos palūkanos sumokamos iš karto pasibaigus nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos laikotarpiui arba palūkanų už būsto kreditą mokėjimas atidedamas ir visos atidėtos palūkanos sumokamos pasibaigus nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos laikotarpiui pagal iš naujo sudarytą palūkanų mokėjimo grafiką.