Your message has been sent, you will be contacted soon
KestutisBartkevicius.lt

Call Me Now!

Uždaryti

b2Mažeikių rajono žmonių gerovė – aukščiausias mano siekis!

Kęstutis Bartkevičius

Partijos Tvarka ir teisingumas kandidatas į Seimą rinktas Mažeikių r. apygardoje

Gimiau ir užaugau Mažeikiuose, gydytojų šeimoje. Įgijus ekonomisto išsilavinimą Vilniaus valstybiniame universitete, mano darbinės karjeros kelias driekėsi nuo įmonės darbininko iki vadovo pareigų. Įgyta patirtis, vystant UAB ,,Mažeikių Varduva” veiklą bei vadovaujant Klaipėdos valstybiniam jūrų uostui, skatino aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje. Narystė ir plėtros siekiai Lietuvos verslo konfederacijos – ICC Lietuva prezidiume, Klaipėdos vadovų klube, Klaipėdos pramonininkų asociacijoje bei Šiaulių pramonės ir amatų rūmų taryboje, buvo įvertinti Rotary klubo ir Mažeikių verslininkų asociacijos prezidento postais.

Aktyvią politinę veiklą pradėjau nuo 1997 metų, išrinkus į rajono Tarybą.

Dabar užimamos Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareigos leidžia iš arti susidurti su socialinėmis bei kultūrinėmis gyventojų problemomis. Mano ilgametė patirtis ekonomikos ir politikos srityse padėjo sprendžiant iškilusius klausimus (būsto įrengimas daugiavaikei šeimai, jaunimo studijų finansavimas ir kt.)

Gyvename kasmet gražėjančiame Mažeikių rajone. Šalia pozityvių, pasididžiavimą savo miestu keliančių minčių, daugelis suvokiame, kad ne viskas dar padaryta ir pasiekta, kad jaustumėmės savo krašte kaip patogiuose, jaukiuose ir saugiuose namuose.

Esu įsitikinęs, kad Mažeikių rajono žmonės savo valstybėje yra nusipelnę geresnės ,,vietos po saule“, todėl:

Sieksiu pakeisti nelygiateisę biudžeto sandaros skaičiavimo metodiką, kadangi Mažeikių rajono mokesčių mokėtojai atiduoda vieną didžiausių dalių į valstybės biudžetą, o grąža vienam gyventojui yra mažiausia tarp visų savivaldybių;

Rūpinsiuos, kad toliau būtų tvarkomos poilsio zonos, įrengiami pasivaikščiojimo bei dviračių takai, žaidimų aikštelės, apšviestos gatvės ir sieksiu, kad mūsų mieste pagaliau būtų pastatytas daugiafunkcinis sporto centras, ledo aikštė ir kino teatras, vyktų įvairūs renginiai ir šventės;

Inicijuosiu gerinti Mažeikių rajono savivaldybės gydymo, kultūros, švietimo, sporto įstaigų ir kelių infrastruktūrą, pritraukiant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir savivaldybės lėšas;

Kovosiu, kad sukūrus daugiau darbo vietų ir mokant orumo nežeminantį atlyginimą, į Mažeikių kraštą grįžtų jaunimas. Sieksiu, kad būtų sudarytos sąlygos bakalauro studijas pabaigti Mažeikių mieste ir įgyvendintos verslo kūrimo skatinimo programos, kad įmonėms, mokančioms mokesčius toje savivaldybėje, būtų sudarytos prioritetinės sąlygos gauti užsakymus.

Plėtosiu daugiabučių namų renovacijos projektų vykdymą.

Skatinsiu, jog Mažeikiuose būtų dominuojantis biokuras ir atsinaujinančių gamtos šaltinių panaudojimas, taip mažinant energijos kainą.

Sieksiu gerinti gydymo paslaugų kokybę ir prieinamumą Mažeikių rajono gydymo įstaigose, apmokant jaunų gydytojų ir slaugytojų studijas bei suteikiant jų gerovę užtikrinančias sąlygas.Skatinsiu privačių ir visuomeninių gydymo įstaigų kontrolę teikiant nemokamas gydymo paslaugas, finansuojamas iš valstybės biudžeto.

 

Mažeikių rajono žmonių gerovė – aukščiausias mano siekis!

Kęstutis Bartkevičius

Partijos Tvarka ir teisingumas kandidatas į Mažeikių rajono merus

Dalyvauju mero rinkimuose dėl tiesioginių merų rinkimų privalumo, kuris suteiks stabilumą vietos savivaldos sistemoms, darys jas mažiau priklausomas nuo politinių svyravimų valstybėje ir leis vietinei valdžiai pagrindinį dėmesį sutelkti į vietos gyventojų problemas.

Dirbdamas Seime skatinu visuomenės valią drauge spręsti šildymo, komunalinių paslaugų, daugiabučių namų renovacijos ir kitus vietos bendruomenėms svarbius klausimus, nes be bendruomenės ar vietos savivaldos aktyvumo daug klausimų išspręsti neįmanoma.

MANO PRIORITETAI

Užtikrinsiu darnią regionų plėtrą tolygiai ir racionaliai skirstant lėšas. Didelių pastangų dėka, jau nuo 2014 m. padidėjo Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto pajamos, savivaldybės pajamos tapo stabilesnės, savivaldybė gali didesnę jų dalį panaudoti savarankiškoms funkcijoms vykdyti.

Sieksiu, Seimo priimtus sprendimus kuo operatyviau pritaikyti savo regione. Pasiekta, jog centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainos būtų valstybės reguliuojamos, kas leido sugriežtinti dujų pardavėjų veiklą, kurie centralizuotai tiekia suskystintąsias naftos dujas.

Stengsiuosi pritraukti į Mažeikių rajoną ES struktūrinių fondų lėšų, skatinti darbo vietų kūrimą, mažinti nedarbą. Sieksiu, kad būtų tikslingai ir skaidriai panaudotos Europos Sąjungos lėšos, kurių  ilgalaikio panaudojimo rezultatą  gali lemti valstybės valdymo, švietimo ir mokslo, socialinės paramos ir sveikatos apsaugos efektyvi reforma.

Rūpinsiuosi, kad:

* Mažeikių rajone būtų išlaikytos stacionarių ir ambulatorinių paslaugų apimtys ir struktūra. Svarbiausia – kokybiškos, kvalifikuotos ir savalaikės medicinos paslaugos, kad žmonių sveikatos priežiūra būtų vienodai prieinama mieste ir kaime.

* būtų tęsiamas švietimo įstaigų (darželių, neformaliojo ugdymo įstaigų) renovavimas; remiamas neformalusis suaugusiųjų švietimas; skatinamos jaunimo įdarbinimo ir užimtumo programos;

* toliau būtų tvarkomos Mažeikių rajono poilsio zonos, įrengiami pasivaikščiojimo bei dviračių takai, žaidimų aikštelės, apšviečiamos gatvės. Sieksiu, kad Mažeikiuose būtų pastatytas daugiafunkcinis sporto ir pramogų centras, kuriame vyktų įvairių renginių.

Plėtosiu daugiabučių namų ir viešųjų įstaigų renovacijos projektų vykdymą. Siekiant pagerinti žmonių gyvenimo sąlygas bus tęsiamas gyvenamųjų namų ir pastatų vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų įgyvendinimas.

Nuosekliai kursiu kuo palankesnes sąlygas viešosios ir privačios partnerystės projektų plėtrai vystyti bei įgyvendinti. Prioritetas turi būti skiriamas strategijoms, kuriomis planuojama prisidėti ir prie regioninių vystymosi tikslų įgyvendinimo.