Your message has been sent, you will be contacted soon
KestutisBartkevicius.lt

Call Me Now!

Uždaryti
Pradžia » Straipsniai » PAŽABOTAS SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ TIEKĖJŲ APETITAS

PAŽABOTAS SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ TIEKĖJŲ APETITAS

Mažeikių miesto šilumos ūkio klausimą sprendžiu nuo duotos Seimo nario priesaikos. Kilus Mažeikių rajono gyventojų nepasitenkinimams dėl UAB „Saurida“ tris kartus padidinto abonentinio dujų mokesčio, ėmiausi veiksmų spręsti susidariusią situaciją.  

Pradėjus gilintis į situaciją paaiškėjo, kad valstybė suskystintų naftos dujų kainos nereguliuoja taip, kaip yra reguliuojama gamtinių dujų kaina. Teisė spręsti, kiek prašyti už suskystintas naftos dujas (toliau- SND), palikta pačiai tiekėjai – uždarajai akcinei bendrovei „Saurida“. Noriu pažymėti, kad leidimus verstis SND prekyba išduoda, galiojimą sustabdo, leidimų galiojimą panaikina, leidimus keičia ir šią reguliuojamą veiklą kontroliuoja savivaldybės administracijos direktorius, o savivaldybės nagrinėja skundus dėl reguliuojamosios veiklos sąlygų pažeidimų. Taigi, manau, tikslinga užduoti klausimą Mažeikių rajono savivaldybei dėl kokių priežasčių savivaldybė nesiėmė veiksmų labiau užtikrinti SND prekybos turinčių įmonių veiklos kontrolės ir priežiūros?

Nuo 2012 m. UAB „Saurida“ ne kartą buvo raginama pateikti informaciją, ar ženkliai padidintas abonentinis mokestis yra adekvatus bendrovės dujų sistemos eksploatacijos sąnaudų dengimui. Prašiau įvardinti kokioms konkrečioms išlaidoms padengti yra nustatyta kainos pastovioji dalis ir pagrįsti šio mokesčio dydį. Tačiau UAB „Saurida“ nei į Seimo narių, nei į savivaldybių, nei į gyventojų raštus dėl kainų padidinimo neatsako.

Todėl, iškart kreipiausi į visas suinteresuotas institucijas, siūlydamas suorganizuoti Ekonomikos komitetų narių, Energetikos ministerijos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos ir savivaldybių atstovų diskusiją dėl tikslingumo teisės aktuose įtvirtinti suskystintų naftos dujų kainų reguliavimą buitiniams vartotojams.  Galiu pasidžiaugti, kad  mano kreipimosi pagrindu atsakingos institucijos įvertino situaciją ir pateikė derinimui Energetikos įstatymo pakeitimus dėl SND kainų reguliavimo.

Sveikintinas per Lietuvos Nepriklausomybės laikotarpį Seimo narių sprendimas pažaboti suskystintų naftos dujų tiekėjų apetitą Mažeikių rajono savivaldybėje, priėmus Energetikos įstatymo pakeitimą, kuriuo įtvirtino centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainos reguliavimo mechanizmą. Visiškai įgyvendinus Energetikos įstatymo nuostatas dėl centralizuotai tiekiamų SND kainų reguliavimo bus užtikrinta vartotojų ir dujų pardavėjų teisėtų interesų apsauga bei apgintos vartotojų teisės.

Ar mažės kainą Mažeikių šilumos ūkio vartotojams?  Kaip atrodys Mažeikių rajono savivaldybės šilumos ūkio specialusis planas?

Didžiausia postūmį šilumos kainų mažinimui turi duoti Energetikos ministerijos parengtos Nacionalinės šilumos ūkio plėtros programos įgyvendinimas bendradarbiaujant su savivaldybėmis ir adekvačios Europos Sąjungos struktūrinės paramos skyrimas. Savivaldybės privalės tvarkyti šilumos ūkį pagal savivaldybių tarybų patvirtintus šilumos ūkio specialiuosius planus, kuriais turės būti įgyvendinama Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija bei Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros programoje nustatyti sprendiniai ir priemonės. Pagrindinis uždavinys yra šilumos kainos vartotojams mažinimas, prognozuojama, kad, lyginant su 2013 m., iki 2020 metų Lietuvoje centralizuotais šilumos tinklais tiekiamos šilumos vartojimas mažės 10 procentų. Didžiausias šilumos vartojimo mažėjimo svertas yra daugiabučių ir viešųjų pastatų renovacija.

Todėl manyčiau, Mieli Kraštiečiai, turim išsirinkti tokią vietinę valdžią, kuri galėtų ir turėtų prisiimti politinę atsakomybę dėl geresnio žmonių gyvenimo Mažeikiuose.