Your message has been sent, you will be contacted soon
KestutisBartkevicius.lt

Call Me Now!

Uždaryti
Pradžia » Naujienos » Birželio 14 d. Seimo narys Kęstutis Bartkevičius dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo plenariniuose posėdžiuose.

Birželio 14 d. Seimo narys Kęstutis Bartkevičius dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo plenariniuose posėdžiuose.

Lietuvos Respublikos Seimo

2016 m. birželio 14 d. (antradienio) posėdžio

darbotvarkė

 

Minėjimas, skirtas Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienoms atminti,

Lietuvos Respublikos Seimo Kovo 11-osios Akto salėje (nuo 10 val.)

 

2-1.

Darbotvarkės tvirtinimas 15.00–15.10  

2-2.

XIIP-2782

(2)

Referendumo įstatymo
Nr. IX-929 10, 11 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektasteikėja –Irena Šiaulienė
pranešėja – Milda Petrauskienė (VVSK)15.10–15.15priėmimas priėmimas(2) 2016-06-02 pertrauka

2-3.

XIIP-889

(2)

Referendumo įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektasteikėjas –Artūras Paulauskas pranešėjas – Valentinas Bukauskas (VVSK)15.15–15.20priėmimas priėmimas(2) 2016-06-02 pertrauka

2-4a.

Valstybinio audito ataskaita „2015 m. rugsėjo 11 d. preliminariosios sutarties tarp UAB NT Valdos ir UAB Karalienės Mortos mokykla sudarymas ir vykdymas“ pranešėja – Daiva Bakutienė  (Valstybės kontrolieriaus pavaduotoja)15.20–15.40  

2-4b.

XIIP-4496

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės atlikto valstybinio audito ataskaitos „2015 m. rugsėjo 11 d. preliminariosios sutarties tarp UAB NT Valdos ir UAB Karalienės Mortos mokykla sudarymas ir vykdymas“ rekomendacijų įgyvendinimo“ projektas pranešėjas – Vytautas Kamblevičius  (ADK)pateikimas 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – ADK

papildomas –

siūloma svarstyti

 

registracijos data2016-06-09TD 2016-06-13

2-5.

XIIP-4432

(2)

 

 

sujungti

XIIP-3872 ir XIIP-4432

Principinės kariuomenės struktūros 2016 metais nustatymo, krašto apsaugos sistemos karių ribinių skaičių ir statutinių valstybės tarnautojų ribinio skaičiaus 2016 metais patvirtinimo įstatymo Nr. XII-1837 pavadinimo, 1 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 21 straipsniu įstatymo projektasteikėjas –LRV / Juozas Olekas (ministras) pranešėjas – Artūras Paulauskas (NSGK)15.40–15.50svarstymas pateikimo data2016-05-31NSGK (2)

2016-06-10

 

2-6.

XIIP-4433

(2)

Principinės kariuomenės struktūros 2017 metais, planuojamos principinės kariuomenės struktūros 2022 metais nustatymo, krašto apsaugos sistemos karių ribinių skaičių ir statutinių valstybės tarnautojų ribinio skaičiaus 2017 metais ir 2022 metais patvirtinimo įstatymo projektasteikėjas –LRV / Juozas Olekas (ministras) pranešėjas – Artūras Paulauskas (NSGK)15.50–16.00svarstymas pateikimo data2016-05-31NSGK (2)

2016-06-10

 

2-7a.

XIIP-4332

(2)

Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo Nr. VIII-49 priedėlio15 ir 18 skyrių pakeitimo įstatymo projektasteikėjas –Artūras Paulauskas pranešėjas – Artūras Paulauskas (NSGK)16.00–16.05svarstymas pateikimo data2016-05-31NSGK (2)

2016-06-10

 

2-7b.

XIIP-4333

(2)

Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 101, 11 ir 59 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas pranešėjas – Artūras Paulauskas (NSGK)svarstymas pateikimo data2016-05-31NSGK (2)

2016-06-10

 

2-7c.

XIIP-4334

(2)

Karo prievolės įstatymo Nr. I-1593 2, 4, 6, 16, 17, 20, 41, 411 straipsnių pakeitimo ir 8, 9, 10 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas pranešėjas – Artūras Paulauskas (NSGK)svarstymas pateikimo data2016-05-31NSGK (2)

2016-06-10

 

2-8.

XIIP-4411

(2)

Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 2, 35, 42, 44, 49, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 651, 69 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 631 straipsniu įstatymo projektasteikėjas –LRV / Juozas Olekas (ministras) pranešėjas – Artūras Paulauskas (NSGK)16.05–16.10svarstymas pateikimo data2016-05-19NSGK (2)

2016-06-10

 

2-9.

XIIP-1217

Konstitucijos 38 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektasteikėjas –Rimantas Jonas Dagys / 107 SN pranešėjas – Julius Sabatauskas (TTK)16.10–16.20I svarstymo tęsinys svarstymas2016-06-02 P

Su Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo projektu Nr. XIIP-3234
susiję įstatymų projektai

2-10.1a.

XIIP-3235

(2)

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 pakeitimo įstatymo projektasteikėjas – LRV / Algimanta Pabedinskienė (ministrė) pranešėja – Kristina Miškinienė (SRDK)16.20–18.20svarstymo tęsinys (2) 2016-06-07 P(2) 2016-06-09 P(2) 2016-06-09 P

 

2-10.1b.

XIIP-3258

(2)

Vidaus tarnybos statuto 50 ir 57 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas pranešėjai – Kristina Miškinienė (SRDK), Petras Narkevičius (BFK), Julius Sabatauskas (TTK), Vincė Vaidevutė Margevičienė (VVSK)svarstymas pateikimo data2015-10-15SRDK

(2) 2016-05-31

2-10.1c.

XIIP-3259

Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 30, 31 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas pranešėja – Kristina Miškinienė (SRDK)svarstymas pateikimo data2015-10-15SRDK 2016-05-31 atmesti

2-10.1d.

XIIP-3260

(2)

Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 65, 66, 67, 68, 70 ir 72 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas pranešėjai – Kristina Miškinienė (SRDK), Petras Narkevičius (BFK), Artūras Paulauskas (NSGK), Vincė Vaidevutė Margevičienė (VVSK)svarstymas pateikimo data2015-10-15SRDK

(2) 2016-05-31

2-10.1e.

XIIP-3267

(2)

Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 1, 3, 12, 13 straipsnių, ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 101 ir 102 straipsniais įstatymo projektas pranešėjai – Kristina Miškinienė (SRDK), Petras Narkevičius (BFK)svarstymas pateikimo data2015-10-15SRDK

(2) 2016-05-31

2-10.1f.

XIIP-3251

(2)

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo Nr. IX-547 2, 4, 5, 6, 11 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas pranešėjai – Kristina Miškinienė (SRDK), Petras Narkevičius (BFK)svarstymas pateikimo data2015-10-15SRDK

(2) 2016-05-31

2-10.2a.

XIIP-3236

(2)

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 pakeitimo įstatymo projektasteikėjas – LRV / Algimanta Pabedinskienė (ministrė) pranešėjai – Kristina Miškinienė (SRDK), Petras Narkevičius (BFK)svarstymas pateikimo data2015-10-15SRDK

(2) 2016-05-31

2-10.2b.

XIIP-3242

Civilinio proceso kodekso 738 ir 739 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas pranešėjai – TTK, Petras Narkevičius (BFK), SRDKsvarstymas pateikimo data2015-10-15TTK

2-10.2c.

XIIP-3246

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 8 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas pranešėjai – SRDK, Petras Narkevičius (BFK)svarstymas pateikimo data2015-10-15SRDK

2-10.2d.

XIIP-3253

Socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas pranešėjai – SRDK, Petras Narkevičius (BFK)svarstymas pateikimo data2015-10-15SRDK

2-10.2b.

XIIP-3254

(2)

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas pranešėjai – Kristina Miškinienė (SRDK), Petras Narkevičius (BFK)svarstymas pateikimo data2015-10-15SRDK

(2) 2016-05-31

2-10.3a.

XIIP-3238

(2)

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo
Nr. VIII-1509 pakeitimo įstatymo projektasteikėjas – LRV / Algimanta Pabedinskienė (ministrė)
pranešėjai – Kristina Miškinienė (SRDK), Petras Narkevičius (BFK)svarstymas pateikimo data2015-10-15SRDK

(2) 2016-06-07

2-10.3b.

XIIP-3243

(2)

Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 1, 2, 3, 9, 10, 12, 13, 16, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 34, 35, 44 straipsnių, V skyriaus ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo V1 skyriumi įstatymo projektas pranešėjai – Kristina Miškinienė (SRDK), Petras Narkevičius (BFK)svarstymas pateikimo data2015-10-15SRDK

(2) 2016-03-10

2-10.4a.

XIIP-4233

(2) ES

Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo Nr. IX-1768 121 straipsnio pakeitimo įstatymo projektasteikėjas – LRV / Algimanta Pabedinskienė (ministrė) pranešėja – Kristina Miškinienė (SRDK)svarstymas pateikimo data2016-05-17SRDK

(2) 2016-06-03

2-10.4b.

XIIP-4234

(2)

Darbo kodekso 981 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas pranešėja – Kristina Miškinienė (SRDK)svarstymas pateikimo data2016-05-17SRDK

(2) 2016-06-03

2-10.5a.

XIIP-4337

(2)

Garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymo
Nr. X-199 pakeitimo įstatymo projektasteikėjas – Ričardas Sargūnas
pranešėja – Kristina Miškinienė (SRDK)svarstymas pateikimo data2016-05-05SRDK

(2) 2016-06-03

2-10.5b.

XIIP-4338

(2)

Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo Nr. IX-1768 6 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas pranešėja – Kristina Miškinienė (SRDK)svarstymas pateikimo data2016-05-05SRDK

(2) 2016-06-03

2-10.6a.

XIIP-3239

Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 pakeitimo įstatymo projektas pranešėjai –SRDK, Petras Narkevičius (BFK)svarstymas pateikimo data2015-10-15SRDK
2-10.6b.

XIIP-3252

(2)

Pensijų sistemos reformos įstatymo Nr. IX-1215 3, 4, 5 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas pranešėjai – Kristina Miškinienė (SRDK), Petras Narkevičius (BFK)svarstymas pateikimo data2015-10-15SRDK

(2) 2016-05-31

2-10.6c.

XIIP-3255

(2)

Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas pranešėjai – Kristina Miškinienė (SRDK), Petras Narkevičius (BFK)svarstymas pateikimo data2015-10-15SRDK

(2) 2016-05-31

2-10.6d.

XIIP-3256

Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo Nr. IX-1011 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas pranešėja – Kristina Miškinienė (SRDK)svarstymas pateikimo data2015-10-15SRDK 2016-05-31 atmesti
2-10.6e.

XIIP-3262

Valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio mokėjimo įstatymo Nr. IX-1828 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas pranešėjai –SRDK, Petras Narkevičius (BFK)svarstymas pateikimo data2015-10-15SRDK
2-10.6f.

XIIP-3263

Socialinės apsaugos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo Nr. X-1710 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas pranešėjai –SRDK, Petras Narkevičius (BFK), Julius Sabatauskas (TTK)svarstymas pateikimo data2015-10-15SRDK
2-10.6g.

XIIP-3257

(2)

Mokslininkų valstybinių pensijų laikinojo įstatymo Nr. I-732 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas pranešėjai – Kristina Miškinienė (SRDK), Petras Narkevičius (BFK)svarstymas pateikimo data2015-10-15SRDK

(2) 2016-05-31

2-10.6h.

XIIP-3261

Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 3, 4, 10, 17, 23, 25 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas pranešėjai – SRDK, Petras Narkevičius (BFK)svarstymas pateikimo data2015-10-15SRDK
2-10.6i.

XIIP-3265

Valstybinių šalpos išmokų įstatymo Nr. I-675 pakeitimo įstatymo projektas pranešėjai – SRDK, Petras Narkevičius (BFK)svarstymas pateikimo data2015-10-15SRDK

 

2-10.6j.

XIIP-3266

Tikslinių kompensacijų įstatymo projektas pranešėjai – SRDK, Petras Narkevičius (BFK)svarstymas pateikimo data2015-10-15SRDK

 

2-10.6.

XIIP-4120

Administracinių nusižengimų kodekso 100, 101, 106 ir 133 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas pranešėjas – Ričardas Sargūnaspateikimas 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas – SRDK

siūloma svarstyti Seimo IX (rudens) sesijoje

registracijos data2016-03-16TD 2016-03-17

ETD 2016-04-11

 

Kodeksas buvo pakeistas 2016-03-25, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai

 

2-11.

XIP-2502

(4)

ES

Pagalbinio apvaisinimo įstatymo projektasteikėjai – Dangutė Mikutienė, Vytautas Gapšys pranešėja – Alma Monkauskaitė (SRK)18.20–19.40svarstymo tęsinys svarstymas2016-06-02 P2016-06-07 P

2-12.

XIIP-4308

(3)

ES

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo Nr. I-1340 1, 2, 23, 25 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 251 straipsniu įstatymo projektasteikėjas –LRV / Rimantas Sinkevičius (ministras)  pranešėjai – Arvydas Mockus (EK), Jolita Vaickienė (ADK), Petras Čimbaras (KRK), Raimundas Markauskas (JŽRK)19.40–19.50svarstymas ir priėmimas

 

taikoma ypatingos skubos tvarka

pateikimo data2016-05-03EK (3)

2016-06-09

2-13.

XIIP-4070

(3)

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo Nr. I-1340 2, 7, 10, 14, 17, 18, 21, 33 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 312 straipsniu ir priedu, 13, 15 ir 20 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektasteikėjas –LRV / Rimantas Sinkevičius (ministras) pranešėjai – Arvydas Mockus ( EK), Jolita Vaickienė (ADK), Petras Čimbaras (KRK), Albinas Mitrulevičius (VVSK),  Raimundas Markauskas (JŽRK)19.50–19.55svarstymas pateikimo data2016-05-03EK (3) 2016-06-10

2-14a.

XIIP-4148

(2)

Draudimo įstatymo Nr. IX-1737 11, 204, 205, 209 ir 210 straipsnių pakeitimo įstatymo projektasteikėjas –LRV / Rimantas Šadžius (ministras) pranešėjas – Antanas Nesteckis (BFK)19.55–20.00svarstymas

 

taikoma skubos tvarka

pateikimo data2016-05-03BFK (2)

2016-06-02

2-14b.

XIIP-4149

(2)

Azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 102 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas pranešėjas – Antanas Nesteckis (BFK)svarstymas 

taikoma skubos tvarka

pateikimo data2016-05-03BFK (2)

2016-06-02

2-14c.

XIIP-4150

(2)

Profesinių pensijų kaupimo įstatymo Nr. X-745 52 ir 54 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas pranešėjas – Antanas Nesteckis (BFK)svarstymas 

taikoma skubos tvarka

pateikimo data2016-05-03BFK (2)

2016-06-02

2-14d.

XIIP-4151

(2)

Bankų įstatymo Nr. IX-2085 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas pranešėjas – Antanas Nesteckis (BFK)svarstymas 

taikoma skubos tvarka

pateikimo data2016-05-03BFK (2)

2016-06-02

2-14e.

XIIP-4152

(2)

Lietuvos banko įstatymo
Nr. I-678 45 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
pranešėjas – Antanas Nesteckis (BFK)svarstymas 

taikoma skubos tvarka

pateikimo data2016-05-03BFK (2)

2016-06-02

2-14f.

XIIP-4153

(2)

Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. XII-376 53 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas pranešėjas – Antanas Nesteckis (BFK)svarstymas 

taikoma skubos tvarka

pateikimo data2016-05-03BFK (2)

2016-06-02

2-14g.

XIIP-4154

(2)

Profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymo Nr. XII-1467 55 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas pranešėjas – Antanas Nesteckis (BFK)svarstymas 

taikoma skubos tvarka

pateikimo data2016-05-03BFK (2)

2016-06-02

2-14h.

XIIP-4155

(2)

Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. IX-1709 170 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas pranešėjas – Antanas Nesteckis (BFK)svarstymas 

taikoma skubos tvarka

pateikimo data2016-05-03BFK (2)

2016-06-02

2-14i.

XIIP-4156

(2)

Finansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X-1024 83 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas pranešėjas – Antanas Nesteckis (BFK)svarstymas 

taikoma skubos tvarka

pateikimo data2016-05-03BFK (2)

2016-06-02

2-14j.

XIIP-4157

(2)

Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo Nr. VIII-1212 15 ir 57 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas pranešėjas – Antanas Nesteckis (BFK)svarstymas 

taikoma skubos tvarka

pateikimo data2016-05-03BFK (2)

2016-06-02

2-15.

Seimo narių pareiškimai 20.00–20.20  
                 

Rezerviniai klausimai:

 

r-1.

XIIP-3558

(2)

Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 2 ir 45 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 152 ir 153 straipsniais įstatymo projektasteikėjas – Respublikos Prezidentas  pranešėjas – Antanas Matulas (SRK)svarstymas svarstymas(2) 2016-06-07   
 

Privalomai į darbotvarkę įrašytas teisės akto projektas (pagal Seimo statuto 92 str. 1 d.)

 
 

r-2.

XIIP-4231

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas pranešėjas – Remigijus Žemaitaitis / 47 SNpateikimas 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – AAK

papildomas –

siūloma svarstyti Seimo IX (rudens) sesijoje

registracijos data2016-04-01TD 2016-04-05

ETD 2016-04-11

 
 

 

 
 

r-3.

XIIP-

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gruodžio 4 d. nutarimo Nr. XII-39 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų narių pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas pranešėja – Loreta Graužinienėpateikimas, svarstymas, priėmimas  registracijos data   
 

 

 
  Seimo Pirmininkė     Loreta Graužinienė
234