2016.01.22. Seimo narys Kęstutis Bartkevičius dalyvavo Mažeikių r. sav. ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komiteto posėdyje.

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 DARBOTVARKĖ

2016 m.  22 d.

Mažeikiai

Posėdžio pradžia 10.00 val. Savivaldybės salėje (Laisvės g. 8).

Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T1-61 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėjas – Bendrojo skyriaus vedėjas Juozas Sperauskas.

Dėl Mažeikių rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo.

Pranešėjas – Ekonomikos skyriaus vedėjas Romualdas Sakalauskas.

Dėl Mažeikių rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Strateginio vystymo ir investicijų skyriaus vedėja Sandra Ramanauskienė.

Dėl Mažeikių rajono savivaldybės susisiekimo komunikacijų modernizavimo ir priežiūros programos patvirtinimo.

Pranešėjas – Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Alfonsas Žiulpa.

Dėl beviltiškų skolų už atliekų tvarkymą nurašymo.

Pranešėjas – Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Alfonsas Žiulpa.

Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą.

Pranešėjas – Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Alfonsas Žiulpa.

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn.

Pranešėja – Turto valdymo skyriaus vedėja Rima Podelienė.

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn.

Pranešėja – Turto valdymo skyriaus vedėja Rima Podelienė.

Dėl nekilnojamojo turto objektų, kurie yra nenaudojami arba naudojami ne pagal paskirtį, arba yra neprižiūrimi ir apleisti ir jiems gali būti taikomas iki 3 procentų mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo.

Pranešėja – Turto valdymo skyriaus vedėja Rima Podelienė.

Dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir perskirstymo savivaldybės švietimo įstaigoms tvarkos 2016 m. patvirtinimo.

Pranešėjas – Švietimo skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus.

Dėl Mažeikių rajono neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėjas – Švietimo skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus.

Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T1-318 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės apdovanojimų, proginių ir pagerbimo sveikinimų“ 2.2 punktu patvirtintų rašytojos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos premijos nuostatų 13 punkto pakeitimo.

Pranešėja – Kultūros ir sporto skyriaus vedėja Angelė Rupkutė.

Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T1-318 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės apdovanojimų, proginių ir pagerbimo sveikinimų“ 2.3 punktu patvirtintų Mažeikių krašto kultūros premijos nuostatų 13 punkto pakeitimo.

Pranešėja – Kultūros ir sporto skyriaus vedėja Angelė Rupkutė.

Dėl Mažeikių rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo.

Pranešėja – Savivaldybės mero pavaduotoja Irena Macijauskienė.

Dėl Žemynos šeimynos 2015-11-24 prašymo „Dėl paramos skyrimo“.

Pranešėja – Socialinės paramos skyriaus vedėja Jolanta Kekytė.

2a