Your message has been sent, you will be contacted soon
KestutisBartkevicius.lt

Call Me Now!

Uždaryti
Pradžia » Ataskaitos » 2015-ŲJŲ SEIMO PAVASARIO DARBAI

2015-ŲJŲ SEIMO PAVASARIO DARBAI

Seimo VI pavasario sesijos metu daug dėmesio skirta nacionalinio saugumo, krašto apsaugos, so­cia­li­niams ir darbo santykių klausimams, vie­šų­jų fi­nan­sų draus­mės už­ti­kri­ni­mui, ko­vai su še­šė­li­ne eko­no­mi­ka, korupcijos prevencijai ir organizuoto nusikalstamumo užkardymui, teismo procesui optimizuoti ir kitiems visuomenei aktualiems klausimams.

Teisėkūra

2015 m. į Seimo VI pavasario sesijos darbų programos projektą iš viso įrašyti 703 teisės aktų projektai (be lydimųjų), Vyriausybė į sesijos darbų programą pasiūlė įrašyti 177, Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė – 12, Seimo nariai (frakcijos) – daugiau kaip 360 įstatymų projektų.

Priklausydamas Frakcijai „Tvarka ir teisingumas“ kartu su Frakcijos nariais Seimo VI pavasario sesijai pateikėme 56 įstatymo projektus. Nuo kadencijos pradžios Frakcija „Tvarka ir teisingumas“ jau pateikė 497 įstatymo projektus. Kaip Seimo narys pateikiau 44 įstatymo projektus ir 19 pasiūlymų, didesnė jų dalis kol kas tebesvarstomi. Taip pat esu pavyzdingai lankantis Seimo plenarinius posėdžius Seimo narys, net- 73,64 %.             

Šioje sesijoje Seimas išklausė Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės šeštąjį metinį pranešimą, kuriame Prezidentė pateikė įvykių vertinimus vidaus ir užsienio politikos srityse. Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius pateikė Seimui jo vadovaujamos Vyriausybės metinę veiklos ataskaitą.

Esant nestabiliai geopolitinei situacijai regione, nacionalinio saugumo, krašto apsaugos srityje itin reikšmingos Seimo plenariniame posėdyje ypatingos skubos tvarka pritartos įstatymo pataisos, sudarančios galimybę pakviesti karius į devynių mėnesių nuolatinę privalomąją karo tarnybą. Taip pat Seimas priėmė Karo prievolės ir Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymų, kuriomis nutarta įtvirtinti naujas karo prievolės atlikimą skatinsiančias priemones, taip pat siekiama užtikrinti tinkamą karo prievolės organizavimą ir administravimą.

Pagaliau Seimas pradėjo svarstyti Frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ narių ir didelės grupės parlamentarų iš įvairių frakcijų pateiktai Konstitucijos pataisai, kuri atvertų kelią per apkaltą iš prezidento pareigų pašalintam prezidentui Rolandui Paksui vėl siekti išrinkimo į Seimo narius ar valstybės vadovus.

Seimas atmetė Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės veto dėl Seimui pakartotinai grąžintų svarstyti ir daug diskusijų sukėlusių Miškų įstatymo pataisų. Atmesdamas Prezidentės veto, Seimas apsunkino miškų reformą, nesiėmė esminių pertvarkų parduodant miškuose pagamintą  apvaliąją medieną, o svarbiausiu jos prioritetu daro urėdijų skaičių.

Seimo narių S. Brundzos, P. Gražulio ir mano iniciatyva pateiktas Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas, kurios liberalizuotų ir atpigintų privalomas technines apžiūras. Seimo narių pateiktos pataisos užkirstų kelią privalomų techninių apžiūrų paslaugų monopolijai ir suteiktų galimybę kitose Europos Sąjungos (ES) šalyse atliktą automobilių techninę apžiūrą pripažinti galiojančia ir Lietuvoje.

Frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ narių iniciatyva Seimas nusprendė įsteigti nuolatinę Migracijos komisiją, kuri kartu su Seimo komitetais turės nagrinėti klausimus dėl migracijos procesų valdymo, taip pat rengti ir svarstyti įstatymų ir kitų teisės aktų projektus bei pasiūlymus komisijos kompetencijai priklausančiais klausimais, svarstyti ir teikti Seimui migracijos poveikio valstybės socialinei ir ūkio raidai vertinimą, analizuoti tarptautinės teisės, užsienio valstybių nacionalinės teisės aktus ir patirtį, susijusią su migracijos srautų mažinimu.

Seimas pritarė mano parengtam įstatymo projektui, kuriuo siūloma, jog minimalūs energinio naudingumo reikalavimai gali būti netaikomi avariniams pastatams.

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas pritarė patobulintam Valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų ir valstybinių pensijų, sumažintų dėl draudžiamųjų pajamų turėjimo, kompensavimo įstatymo projektui, kuriuo siūloma 2016 m. pradėti mokėti kompensacijas senatvės pensijų gavėjams, kurie 2010–2011 m. dirbo ir dėl to jiems papildomai buvo sumažintos gaunamos pensijos.

Parlamentinė kontrolė

Vykdydamas parlamentinę kontrolę kartu Frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ nariais susitikome su Seimo kontrolieriaus įstaigos vadovu Augustinu Normantu ir Seimo kontrolieriaus įstaigos patarėjais. Kilus abejonėms dėl Seimo kontrolieriaus įstaigoje įvykdytos reorganizacijos, kuri nebuvo teisės aktų nustatyta tvarka suderinta su Seimo valdyba, kreipėmės į Seimo Audito komitetą ir į Seimo valdybą dėl aplaidžios Seimo kontrolierių įstaigos veiklos

Į Frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ posėdį tai pat buvo iškviesta sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė. Norėjome išgirsti ministrės paaiškinimus dėl visuomenei susirūpinimą keliančių klausimų, kurie yra nesprendžiami daugelį metų. Atkreipėme dėmesį, kad šiuo metu nėra sudarytos tinkamos motyvuojančios sąlygos jauniems gydytojams vykti į provinciją. Tai pat kėlėme klausimą, kodėl buvo panaikinti felčerių etatai savivaldybėse ir kaip būtų galima felčerių etatus sugrąžinti į savivaldybes. Siekiant racionaliai naudoti lėšas ligoninėms, sveikatos apsaugos ministrė R. Šalaševičiūtė pritarė frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ narių pasiūlymui iki kito susitikimo su frakcija parengti privalomą etatų metodiką ligoninėse.

Veikla savivaldybėje ir biure

Šiais metais tęsiau įvairius darbus, susijusius su savivaldybės gyventojų gerovės ir teisėtų poreikių užtikrinimu.

Kreipiausi į Energetikos ministeriją ragindamas kuo greičiau parengti įgyvendinamuosius teisės aktus dėl galimybės buitiniams vartotojams tapti elektros energiją saulės šviesos elektrinėje gaminančiu vartotoju.

Kreipiausi į Vyriausybę ir Aplinkos ministeriją dėl rangos darbų sutarties daugiabučio namo modernizavimo projektui įgyvendinti termino pratęsimo. Vyriausybei pakeitus Taisyklėse numatytą terminą ir pratęsus jį nedideliam laikotarpiui, projektams, kuriems gautas gyventojų pritarimas pavyktų įsigyti rangos darbus ir daugiau gyventojų, galėtų  pasinaudoti 40 proc. valstybės parama.

Tikiuosi mano pastangomis ir kartu su aktyvia savivaldybės veikla baigsime įgyvendinti Mažeikių rajono savivaldybės gydymo, kultūros, švietimo, sporto įstaigų infrastruktūros atnaujinimo darbus.

 

Kęstutis Bartkevičius